Safety at work

Safety at work

Dokument obsahuje:

  • Důležité právní předpisy
  • Povinnosti zaměstnavatele
  • Práva zaměstnanců
  • Povinnosti zaměstnanců
  • Vnitřní předpis BOZP na MFF
  • ÚČJF – Vyhodnocená rizika
  • Vyhodnocená rizika – prevence