Prosemináře

Tento proseminář je vhodný zejména pro studenty druhého a třetího ročníku a studenty oboru jaderná a subjaderná fyzika.

Čas začátku semináře a učebna, ve které bude seminář probíhat, jsou pro každý seminář konkrétně specifikovány.

Vojtěch Pleskot (ÚČJF MFF UK)

Hledání nových částic na experimentu ATLAS

Úterý 15. 10. 2019 od 17:10 v posluchárně A945 (ÚČJF3)

Pozor: změna času!