Peter Kodys – Habilitační přednáška

7. 11. 2018, 16.15 hod., zasedací místnost MFF UK, Ke Karlovu 3