Soutěžní přehlídka
významných činů ve zpřístupňování fyziky (a matematiky) veřejnosti
2019

 

Prolog

Jedním z cílů, které si klade Česká fyzikální společnost (sekce Jednoty českých matematiků a fyziků), je péče o obraz fyziky jako moderní vědy, přinášející poznatky užitečné pro praktický života a vzrušující povolání pro ty, kteří se jí rozhodli profesionálně věnovat, vědy pěstované v České republice na velmi dobré úrovni. Proto chce jednak stimulovat fyziky k představování jejich práce a výsledků veřejnosti, jednak chce představovat a oceňovat i počiny jiných subjektů (učitelů, studentů, novinářů …) vedoucí k rozšiřování informací a celkového povědomí o fyzice. Nezbytnou součástí práce ve fyzice je používání matematiky. Proto nás i matematické popularizační aktivity zajímají.

Různé cesty představování fyziky nemohou být prakticky centrálně koordinovány. Užitečné je však vytvořit příležitost k výměně zkušeností, ke shromáždění informací  o jednotlivých aktivitách, hodnocení jejich atraktivity, odborné kvality a efektivity. Proto chceme pořádat soutěžní přehlídku, kde by se jednotlivé příspěvky před komplexně sestavenou porotou i zainteresovanou veřejností předvedly, byly prodiskutovány a porotou zhodnoceny podle jasných kritérií i odborné zkušenosti a svědomí porotců.

Přehlídka se v roce 2019 koná posedmé, vždy po dvou letech. Součástí programu bude proto i pohled na vývoj projektů představených na předcházejících přehlídkách. Níže je vyhlášení a instrukce pro zájemce o účast.

 

 

Česká fyzikální společnost zve autory, tvůrce a organizátory materiálů, pořadů a aktivit, které přispěly v minulých třech letech k popularizaci fyziky (a matematiky), k účasti na veřejné soutěžní přehlídce, kterou pořádá ve spolupraci s Matematicko-fyzikalni fakultou UK 13. prosince 2019 od 9 hodin v posluchárně T2 v budově MFF UK na V Holešovičkách 2, Praha 8.

Současně nabízí účastníkům minulých přehlídek (viz http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2007.htm, …2009.htm, …2011.htm, …2013.htm, …2015.htm, …2017.htm) prostor pro prezentaci vývoje jejich aktivit.

Zájemce prosíme, aby do 10. prosince 2019 zaslali na adresu Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz stručnou přihlášku, ve které bude na nanejvýše jedné stránce specifikován autorský kolektiv a instituce včetně kontaktních informací, stručně charakterizován představovaný čin a uvedena webová adresa, kde se lze s činem seznámit. Nelze-li dostatek informací najít na webu, je požadovanou součástí přihlášky předmětný materiál nebo záznam pořadu alespoň ve dvou kopiích, z nichž jedna zůstane v archivu ČFS a druhá bude vrácena. Přihláška musí obsahovat souhlas/nesouhlas s uveřejněním přihlášky na webu ČFS.

Přehlídku organizuje Výbor ČFS. Tento výbor rozhodne o přijetí přihlášek a sestaví program přehlídky. Předpokládá se, že účastníci využijí vyhrazený čas k představení činu. K dispozici bude datový projektor s možností připojení vlastního notebooku a počítač schopný přehrávat běžné formáty.

Jednotlivé činy bude hodnotit Výbor ČFS s přizvanými odborníky, učiteli a mediálními experty přítomnými na přehlídce. Komise se seznámí s jednotlivými činy pomocí jejich zveřejněné podoby nebo dodaných materiálů a pomocí představení na přehlídce. Počítá se s krátkou diskusí po představení jednotlivých činů, jíž se mohou účastnit i všichni návštěvníci přehlídky. Vlastní hodnocení proběhne na uzavřeném zasedání komise, kde proběhne diskuse a hlasování o udělení titulu a diplomu „Významný čin v popularizaci fyziky (a matematiky)“. Pokračování projektů představených na minulých přehlídkách může být oceněno diplomem za „Trvající významnou činnost při popularizaci fyziky“. Při hlasování o jednotlivých činech budou vyloučeni ti členové hodnotitelské komise, kteří se na posuzovaném projektu podíleli. Rozhoduje většina hlasujících členů komise. V mimořádných případech může hodnotitelská komise rozhodnout o finanční odměně tvůrcům.

 

 

Rámcový předběžný časový rozvrh přehlídky
Všichni přihlášení mají v programu své místo, příspěvky proto musí být velmi krátké (do 15 minut). Pro plynulost a pestrost přehlídky prosíme řečníky, aby si připravili svůj příspěvek sice krátký, ale dokonale vystihující jejich aktivitu (ostatně až se na vás obrátí se zájmem média, více času vám stejně nedají …)  

 

  9:00 – 10:30

Zahájení, 1. blok prezentací

  9:05 – 9:30

 

Daniel Stach, Gabriela Cihlářová: Popularizace fyziky a matematiky ve Zpravodajství ČT (Hyde Park Civilizace, Věda 24, ve Studiu 6, Studiu ČT24, Události, 90', Události, komentáře …

  9:30 – 9:45

Vojtěch Pleskot: Science to Go

  9:45 – 10:00

Irena Dvořáková: Projekt Heuréka po dvanácti letech

10:00 – 10:15

Petra Prošková: Rok s Elixírem v 9 minutách

10:15 – 10:30

Jakub Češka: Aktivity Prague EPS Young Minds Section

10:30 – 10:35

Vratislav Fabián: Fyzikální čtvrtky na FEL

10:35 – 11:00

Přestávka na kávu

11:00 – 13:00

2. blok prezentací

11:00 – 11:15

Kateřina Hoňková: Expedice Úpice

11:15 – 11:30

Tomáš Kocourek a Tomáš Petrásek: Planetární stezka v údolí Vltavy

11:30 – 11:45

Patrik Švančara: Soutěž Náboj Junior

11:45 – 12:00

Daniel Dupkala: Fyzikální korespondenční seminář

12:00 – 12:15

Kateřina Rosická, Daniel Slezák, Jindřich Dušek a kol.: Korespondenční seminář Výfuk

12:15 – 12:30

Matěj Mezera, Daniel Dupkala: Fyziklání a Fyziklání online

12:30 – 12:45

Věra Koudelková a kol.:  Fyzika všemi smysly

12:45 – 13:00

Rezerva na skluz

13:00 – 13:45

oběd

13:45 – 15:45

3. blok prezentací

13:45 – 14:00

Katarina Krizkova Gajdosova: Staň se na den vědkyní

14:00 – 14:15

Kateřina Jiráková, Vojtěch Svoboda: Týden vědy na jaderce

14:15 – 14:30

Jiří Červenka: Popularizační aktivity FZÚ AV ČR v.v.i., Talentová akademie, Učitelé a vědci

14:30 – 14:45

Jan Valenta, Československý časopis pro fyziku

14:45 – 15:00

Vojtěch Pleskot: IPPOG ČR

15:00 – 15:15

Petr Desenský: Aktivity science centra iQLANDIA

15:15 – 15:30

Hana Burešová: Malé tandemy – Příběhy MALÝCH a VELKÝCH fyziků

15:30 – 15:45

Věra Krajčová: Smíchovská průmyslovka třetího věku

15:45 – 16:00

Milan Řípa: Popularizace řízené termojaderné fúze

16:00 – 16:15

Závěr, předání diplomů

 

Účastníci z minulých let, jejichž aktivity trvají, ale nebudou moci na přehlídku přijít:

Ota Kéhar (plejáda astronomických aktivit), Marie Dufková (TříPól)

 

 

 

Jan Mlynář
předseda
České fyzikální společnosti

Jiří Dolejší
organizátor přehlídky
Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz