Soutěžní přehlídka
významných činů ve zpřístupňování fyziky (a matematiky) veřejnosti
2023

 

Prolog

Jedním z cílů, které si klade Česká fyzikální společnost (sekce Jednoty českých matematiků a fyziků), je péče o obraz fyziky jako moderní vědy, přinášející poznatky užitečné pro praktický života a vzrušující povolání pro ty, kteří se jí rozhodli profesionálně věnovat, vědy pěstované v České republice na velmi dobré úrovni. Proto chce jednak stimulovat fyziky k představování jejich práce a výsledků veřejnosti, jednak chce představovat a oceňovat i počiny jiných subjektů (učitelů, studentů, novinářů …) vedoucí k rozšiřování informací a celkového povědomí o fyzice. Nezbytnou součástí práce ve fyzice je používání matematiky. Proto nás i matematické popularizační aktivity zajímají.

Různé cesty představování fyziky nemohou být prakticky centrálně koordinovány. Již od roku 2007 se však ukazuje, jak je užitečné vytvořit příležitost k výměně zkušeností, ke shromáždění informací  o jednotlivých aktivitách, hodnocení jejich atraktivity, odborné kvality a efektivity. Proto opakovaně pořádáme soutěžní přehlídku, kde jsou jednotlivé příspěvky před komplexně sestavenou porotou i zainteresovanou veřejností předvedeny, prodiskutovány a porotou zhodnoceny podle jasných kritérií i odborné zkušenosti a svědomí porotců.

Přehlídka se v roce 2023 koná po deváté, opakuje se po dvou letech. Součástí programu bude proto i pohled na vývoj projektů představených na předcházejících přehlídkách. Níže je vyhlášení a instrukce pro zájemce o účast.

 

 

Česká fyzikální společnost zve autory, tvůrce a organizátory materiálů, pořadů a aktivit, které přispěly v minulých třech letech k popularizaci fyziky (a matematiky), k účasti na veřejné soutěžní přehlídce, kterou pořádá ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK v pátek 1. prosince 2023 od 9 hodin v posluchárně T2 v budově MFF UK V Holešovičkách 2, Praha 8. Po minulé „covidové realizaci“ prostřednictvím Zoom se vracíme k osobnímu setkání, vzdálená účast však bude také možná.

Současně nabízí účastníkům minulých přehlídek (viz http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2007.htm, …2009.htm, …2011.htm, …2013.htm, …2015.htm, …2017.htm, …2019.htm, …2021.htm ) prostor pro prezentaci vývoje jejich aktivit.

Zájemce prosíme, aby do půlnoci 28. listopadu 2023 zaslali na adresu Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz stručnou přihlášku, ve které bude na nanejvýše jedné stránce specifikován autorský kolektiv a instituce včetně kontaktních informací, stručně charakterizován představovaný čin a uvedena webová adresa, kde se lze s činem seznámit. Nelze-li dostatek informací najít na webu, je požadovanou součástí přihlášky předmětný materiál nebo záznam. Přihláška musí obsahovat souhlas/nesouhlas s uveřejněním přihlášky na webu ČFS, se záznamem a streamováním vystoupení.

Přehlídku organizuje Výbor ČFS. Tento výbor rozhodne o přijetí přihlášek a sestaví program přehlídky. Předpokládá se, že účastníci využijí vyhrazený čas (typicky 15-20 minut včetně diskus) k představení činu. K dispozici bude datový projektor s možností připojení vlastního notebooku a počítač schopný přehrávat běžné formáty.

Jednotlivé činy bude hodnotit Výbor ČFS s přizvanými odborníky, učiteli a mediálními experty přítomnými na přehlídce. Komise se seznámí s jednotlivými činy pomocí jejich zveřejněné podoby nebo dodaných materiálů a pomocí představení na přehlídce. Počítá se s krátkou diskusí po představení jednotlivých činů, jíž se mohou účastnit i všichni návštěvníci přehlídky. Vlastní hodnocení proběhne na uzavřeném zasedání komise, kde proběhne diskuse a hlasování o udělení titulu a diplomu „Významný čin v popularizaci fyziky (a matematiky)“. Pokračování projektů představených na minulých přehlídkách může být oceněno diplomem za „Trvající významnou činnost při popularizaci fyziky“. Při hlasování o jednotlivých činech budou vyloučeni ti členové hodnotitelské komise, kteří se na posuzovaném projektu podíleli. Rozhoduje většina hlasujících členů komise. V mimořádných případech může hodnotitelská komise rozhodnout o finanční odměně tvůrcům.

 

 

 

Program:

 

Pro plynulost a pestrost přehlídky prosíme řečníky, aby si připravili svůj příspěvek sice krátký (viz navržený čas, je nás moc), ale dokonale vystihující jejich aktivitu (ostatně až se na vás obrátí se zájmem média, více času vám stejně nedají …). Přístupové informace dostanou přihlášení účastníci a členové výboru ČFS, ostatní zájemce prosím, aby si o přístup napsali (JD). Zde je vize programu, realizace závisí na ohleduplnosti všech zúčastněných, pro diskusi bude prostor i o přestávkách.

Každý účastník dostane neanonymní formulář na hodnocení jednotlivých činů a aktivit, prosíme, aby ho vyplnil jako formu „peer review“. Odevzdané formuláře spolu se svými soudy  vezme v úvahu hodnotící komise a rozhodne o udělení ocenění ČFS.

 

9:00-9:10        Zahájení, zdravice přítomných VIP

 

Blok „buditelů“

9:10-9:25        Milan Řípa, Popularizace termojaderné fúze (2020 – 2023), www

9:25-9:40        Marie Dufková, Třetí pól, www

9:40-9:55        Jana Šestáková, Žiju fyzikou, www

9:55-10:10      Jitka Houfková, Pohádková fyzika

 

Blok knih

10:10-10:20    Julie Nováková, Tomáš Petrásek, Jan Toman a kol., LIFE BEYOND US , www

10:20-10:30    Jan Mlynář a Věra Krajčová, kniha Nejžhavější sen pod Sluncem, www

10:30-10:40    Karel Kolář, Prometheus, www

10:40-10:50    Karel Vašíček (vzdáleně), překlad Newtonových Principií, www

 

10:50-11:15    Přestávka na kávu

 

Blok „velkých hráčů“

11:15-11:25    Petr Desenský (vzdáleně), Novinky z iQlandie, www

11:25-11:35    Barbora Mikulecká, Karolína Lišková, Vojta Hanák, Úžasné divadlo fyziky, www

11:35-11:50    Ota Kéhar, Astronomia (www) a Astronomická olympiáda (www)

11:50-12:05    Pavel Kůs, Ondřej Javora, AstroGate a Keplerovi Pátečníci, www, www

12:05-12:20    Júlia Kekeláková, Boris Tomášik, Particle Physics Masterclasses a jejich impakt, článek

12:20-12:30    Karel Kolář, Vojtěch Svoboda, Týden vědy na jaderce, www

12:30-12:40    Vratislav Fabián, Fyzikální čtvrtky, www

12:40-12:55    Samuel Amrich, projekty Education42morrow (www), Generation42 (www), Expedice Mars (www)

 

13:00-13:45    Přestávka na oběd; počítá se s námi v kantýně v budově.

 

13:45-13:55    Jitka Houfková, Science on Stage, www

13:55-14:05    Michaela Křížová, Hrajme si i hlavou, www

14:05-14:15    Hynek Němec, VYDRA, www

14:15-14:25    Martin Ledinský, Fotovoltaický stan, www

14:25-14:35    Jan Valenta, Československý časopis pro fyziku, www

 

Blok studenti pro studenty

14:35-14:50    Michal Svoboda, Young Minds, www

14:50-15:05    Pavel Váňa, Astronomická expedice, www

15:05-15:20    Kateřina Rosická, Náboj Junior, www

15:20-15:35    Viktor Materna, Výfuk, www

15:35-15:50    Martin Vaněk, Fykos (www)

15:50-16:05    Vojtěch David, Fyziklání (www)

 

Média

16:05-16:20    Jan Hecht, Československý vesmír, www

 

Vedle přihlášených víme o aktivitách, které nebudou na přehlídce prezentovány, například akcích pro veřejnost pořádaných institucemi zabývajícími se fyzikou nebo vzdělávajícími fyziky, viz například Popularizace | FZU, Veřejnost | Matematicko-fyzikální fakulta (cuni.cz), Média a veřejnost - FJFI ČVUT v Praze (cvut.cz), Pro školy: Přírodovědecká fakulta UP (upol.cz). Dále o aktivitách jednotlivých oborů, např. částicové fyziky ve spolupráci jednotlivých institucí, reportované mezinárodní „inspekci“ v podobě 20230331_recfa_outreach (cern.ch). Víme také o pokračování aktivit, které jsme poznali na minulých přehlídkách, např. StG | Sciece to go! (sciencetogo.cz)

 

Výbor ČFS vyhodnotil dotazníky účastníků („peer review“), posoudil jednotlivé příspěvky a rozhodl, že ocenění a diplom udělí všem účastníkům. Detailní výsledky hodnocení a rozhodnutí o finanční odměně sdělí dotčeným.  

 

 

 

 

Jan Mlynář
předseda
České fyzikální společnosti

Jiří Dolejší
organizátor přehlídky
Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz